POLISOMNOGRAFIA
- diagnostyka zespołu obturacyjnego
bezdechu sennego (OBS) i innych
zaburzeń oddychania w czasie snu.

Problemami związanymi z chrapaniem i zaburzeniami oddychania w czasie snu zajmujemy się

profesjonalnie od siedmiu lat.

 

Rocznie wykonujemy ponad 500 badań diagnostycznych i terapeutycznych.

 

Kompleksowa opieka nad naszymi chorymi obejmuje diagnostykę, leczenie i stałą kontrolę leczenia.

 

 

Niska świadomość społeczna i niestety medyczna choroby i jej groźnych powikłań powoduje,

że większość chorych nie mając świadomości choroby nie diagnozuje się i nie leczy.

To pogłębia objawy chorobowe i doprowadza do groźnych powikłań.

 

Skuteczne leczenie zespołu obturacyjnego bezdechu sennego (OBS) zmniejsza zapotrzebowanie na leczenie szpitalne wielu chorób współistniejących z OBS oraz zapobiega konieczności leczenia późnych powikłań krążeniowych i mózgowych zespołu obturacyjnego bezdechu sennego.

stat4u

Liczba odwiedzin: